دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری

بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری

05 خرداد 1403
6276
آموزشی
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری

بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حضور دانشجویان دانشکده زیست فناوری در رویداد بایوتلنت استم سل در دانشگاه علوم پزشکی تهران با سرپرستی دکتر الهه درویشی انجام گرفت.
محور های این رویداد سل تراپی و ژن تراپی و سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی، همراه با سخنرانی برترین اساتید کشور در این حوزه و طرح ایده پیشروان این حوزه و کشف استعداد های برتر در پزشکی و... برگزار گردید.
 
روابط عمومی دانشگاه
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری
بازدید علمی دانشجویان دانشکده زیست فناوری
https://ausmt.ac.ir/n/1551