دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران

تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران

01 اسفند 1402
9363
عمومی
تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران

تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و شرکت توسعهکاربرد پرتوهای ایران با حضور دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه و دکتر مجتبی رنجبر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، دکتر شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران، دکتر شاه حسینی فر معاون توسعه شرکت، دکتر صالحی زاده رئیس سامانه پرتودهی گاما و مهندس یدالهی برگزار گردید.
دراین جلسه دکتر حاجی زاده بیاناتی از اقدامات انجام شده، دستاوردها وپتانسیل دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ارائه نمودند و حاضرین در جلسه ضمن تبادل نظر به بررسی زمینه های مشترک همکاری پرداختند.
در پایان این جلسه نیز بازدید میدانی از سامانه پرتودهی گاماانجام گرفت.
روابط عمومی دانشگاه
تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران
تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران
تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران
تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران
https://ausmt.ac.ir/n/1350