دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه

نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه

30 اردیبهشت 1403
5351
دانشجویی و فرهنگی
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه

نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست هماهنگی جهت حضور در اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه با حضور دکتر رسول حاجی زاده عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و مهندس افرا شمس مسئولان برگزاری المپیاد، آقای حسنی مدیر تربیت بدنی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های استان در روز شنبه 29 اردیبهشت 1403 به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار شد.
در این نشست که به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه مازندران و دبیرخانه منطقه دو کشور برگزار گردید، حاضران در خصوص موضوعاتی هم چون نحوه برگزاری مسابقات به ترتیب در سطح دانشگاهی، استانی و ملی به گفت و گو پرداختند.
دکتر مرتضی دوستی مدیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران در این نشست به بیان مطالبی در خصوص معرفی اعضای کمیته فنی و برگزاری مسابقات در سطح استان پرداخت و با اشاره به زمان باقی مانده تا برگزاری مسابقات، خواستار مشارکت فعال تر و تسریع در روند انجام مسابقات در سطوح مختلف شد.
اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه در سه بخش ورزش های دیجیتال و فیجیتال، ورزش های رباتیک و بخش فناوری و نوآوری در ورزش به همت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
 
روابط عمومی دانشگاه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
نشست هماهنگی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه
https://ausmt.ac.ir/n/1533