دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

کارگاه پروپوزال نویسی و آشنایی با نرم افزار ENDNOTE

کارگاه پروپوزال نویسی و آشنایی با نرم افزار ENDNOTE

کارگاه پروپوزال نویسی و آشنایی با نرم افزار ENDNOTE

Image
کارگاه پروپوزال نویسی و آشنایی با نرم افزار ENDNOTE