دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
کارگاه آموزشی آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی

کارگاه آموزشی آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی

17 تیر 1403
596
کارگاه آموزشی آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی

کارگاه آموزشی آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی

Image