آخرین اخبار دانشگاه
به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید- مهر ماه ۱۴۰۱ 9/13/2022 8:31:57 AM
به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید- مهر ماه ۱۴۰۱

با توجه به تغییر آدرس کلاس آنلاین اساتید، جهت دسترسی دانشجویان گرامی فایل URL پیوست گردیده است. همچنین دانشجویان جهت ورود به ک...

به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید- تیر ۱۴۰1 7/16/2022 11:04:13 AM
به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید- تیر ۱۴۰1

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند جهت شرکت در کلاس ها از نسخه به روز شده فایل url اساتید استفاده نمایند. دریافت فایل UR...

به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید- اسفند 1400 2/22/2022 9:06:49 AM
به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید- اسفند 1400

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند جهت شرکت در کلاس ها از نسخه به روز شده فایل url اساتید استفاده نمایند. دریافت فایل UR...

به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید 11/5/2021 12:12:57 PM
به روز رسانی URL (آدرس ورود به کلاس) اساتید

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند جهت شرکت در کلاس ها از نسخه به روز شده فایل url اساتید استفاده نمایند. دریافت فایل url...

آخرین اطلاعیه ها
دستاورد ها و افتخارات